Home

Välkommen!
Det här är min personliga blogg eller tidslinje. Det är till största del en backup på de författade inlägg av större värde jag gör på diverse plattformar runtom på Internet, samlat på ett ställe. Majoriteten inlägg är på Svenska, men en väldigt stor del är även översatt till Engelska. Ryska inlägg ökar successivt då jag lär mig behärska språket bättre.

Welcome!
This is my personal blog or timeline. It is mainly a backup of the written posts of greater value that I make around the Internet gathered in one place. The majority of posts are in Swedish, but a large part is also translated into English. The Russian posts increase successively as my proficiency in Russian increase.

Добро пожаловать!
Это мой личный блог или график. В основном, это резервная копия письменных текстов большей ценности, которые я делаю в Интернете – собранные в одном месте. Большинство текстов на шведском языке, но большая часть также переведен на английский язык. Русские тексты будут увеличиваться с ростом в моим уровень знания в русском языке.

Språkföljd i inläggen:
Language order in posts:
Порядок языков в текстах:
Svenska
English
Русский
(если доступно)

© Copyright 2008-2020 – Thetaz.se
The “Thetaz” name and the “Thetaz” logo is a Registered Trademark
All copyrights and trademarks are the property of their respective owners