The Swedish Corona

Sverige har minst sagt konstiga saker för sig i relation till COVID-19, och de säger emot sig på så många punkter. I alla fall om man ska basera det på hur farligt “trovärdig” media projicerar det.

Inledningsvis så var de ju efterblivna med att ens ta aktion mot det, det var ju helt ofarligt i början, och inget att oroa sig för. Inte värre än en “vanlig influensa”.
Sen helt plötsligt blev det sådant jävla ståhej. Man stänger ner typ hela Sverige, förbjuder folksamlingar och jag vet inte allt.
Inte illa för att vara en “vanlig influensa”.

Massvis med bolag och branscher går med storförlust för att man inte längre får anordna evenemang och samla folk om större grupper än 500 personer. Men skolan som omsätter flera tusen elever på en del håll hålls fortfarande öppna.
Hur ska man tolka det? Att barn är mindre värda än vuxna?

De säger ju att barn inte är i lika stor risk, men de är ju fortfarande smittbärare och smittspridare. Så deras påstående om att försöka stoppa smittan är ju rent bullshit.
Jag undrar varför de införde den där lagen mot folksamlingar?
Är det för att de börjar bli rädda nu när systemet snart kollapsar och vill förhindra folksamlingar i inbördeskrig?
Jag menar, COVID-19 är ju fortfarande bara marginellt värre än en “vanlig influensa” enligt media.

Inte undra på att folk får panik och tokhamstrar allt möjligt när signalerna från massmedia är så tvetydiga. Det är ju samma regering som massmördat äldre, sjuka och handikappade genom utförsäkring som nu säger att skolan måste hålla öppet. Så man kan ju börja undra om det faktiskt är så att de vill att massvis med folk ska dö.

Jag menar, skolan borde ju rent logiskt sett vara den största smitthärden i hela samhället, och barn de bästa smittspridarna av alla. De är ju inte som gamla Agda på 75 som sitter instängd på hemmet hela dagarna för att anhöriga övergivit henne sedan 15 år.

Det här landet är så efterblivet att det bokstavligen förtjänar allt dåligt som händer.
Jag hoppas verkligen att diktator Löfven och de övriga i hans terrorsekt inte får en respirator ifall de skulle bli smittade. De har ju valt att ta ansvar över folket, och kaptenen lämnar ju skeppet sist – vilket översätter till att Löfven ställer sig sist i kön till en respirator.


Sweden behaves very weird in regard to COVID-19, and contradicts themselves in so many topics that it is basically impossible. At least if you are to believe the “not fake news” media.

They were initially retarded to even act, claiming it was no worse than an “ordinary flu” and thus no matter for concern or worry. Then all of a sudden it all went crazy and they shut down basically the entire Sweden, made gatherings illegal and whatnot.
Not bad for an “ordinary flu”.

A huge number of businesses suffer as they can no longer arrange their events or gather people in groups larger than 500 people. But the school, which in many cases holds up to thousand students is yet being held open. How is one to interpreter that? That kids are of less value than adults?

They claim children to not be in as huge of a risk compared to older people – but they are still carriers and spreaders. So their claim to make gatherings illegal because they want to contain the spread is absolute bullshit.
I wonder why they really made gathering illegal. Is it because they are scared now because the societal collapse is imminent and want to prevent civil war?
I mean, the COVID-19 is only slightly more dangerous than an “ordinary flu” according to mainstream media, so why all the overkill actions that does not even apply to logic?

No wonder why people go crazy and stock up on everything last minute. They are just ordinary people who cannot think for themselves in most cases anyway. They are addicted to the directives and information given to them via mainstream media and other sources. And if the sources of information are highly ambiguous, of course they panic – because it does not make sense to them, even if only on a subconscious level. And it is the same Government in Sweden that has already committed genocide of several elderly, sick and disabled by means of exclusion from the Social Insurance last couple of years – so one can start to wonder if they actually want people to die. Since they claim to want to stop the spread but does not follow the most logical procedures to do that.

I mean, school would logically be the epicenter of spread in the society because of its flux of people. Kids are also the worst spreaders of all demographics due to their activity. Any parent knows this from when an ordinary cold or flu strikes. It is not like old lady Agda 75 will do much spread, as she is already isolated on some elderly home somewhere because her relatives abandoned her 15 years ago.

This country is so retarded that I cannot find words for it, and in a sense we deserve all the crap, as it were we who installed the Government we now have. I really hope that dictator Löfven and the other people in his terror-organization does not get a respiratory device if they were to be infected. They have chosen to act for the people, and the general rule is that the captain leaves the ship last – which translates to Löfven placing himself last in the long line of people awaiting care.