95%

Har ni det bra gott folk?
Retorisk fråga.
Har ni det kul?
Även det en retorisk fråga.

Jag njuter i fulla drag. Jag tycker hela den här grejen är både fantastisk och underhållande. Personligen så önskar jag att viruset härjar lös ännu mer, och sliter ner systemet ännu mer. Jag har inget att förlora ändå.
Jag tycker det är helt fantastiskt att få se all tusentals människor som förlorar jobbet, som tvingas sitta hemma och ha tråkigt, som är rädda och oroliga, som inte känner att de kan lita på vården eller media, som inte känner att de kan lita på politiker eller andra institutioner i samhället.

För det är min vardag. Det är därför jag inte får panik eller oroar mig, det är ju redan min vardag. Alla stackare som sitter och gnäller att de inte kan jobba nu, och att de fått sparken för att systemet de tillhört sviker dem. Jag vet precis hur det känns. Hela 2019 fick jag uthärda det – så jag är redan uppvärmd och härdad.
Så många hade så roligt åt mig förra året när jag var utförsäkrad och knappt kunde överleva. Så jag bara njuter i fulla drag nu. Min skadeglädje har nått nya toppnivåer.

Hur alla företag kollapsar, hur ekonomin bara sjunker i fördärvet.
Som de säger om handlarna där ute, “det är som dagen före julafton, fast varje dag”.
Jag känner ingenting över huvud taget för det svenska systemet, för de svek och övergav mig redan förra året. Ju mer skada de tar, ju bättre i mina böcker.
För likt de betraktade mig som värdelös och överflödig, så betraktar jag hela Sverige som system som värdelöst och överflödigt. Det är bara en naturlig reaktion.

Jag bryr mig inte om jag skulle råka infekteras och stryka med själv. Tekniskt sett så är jag i en riskgrupp, men jag förväntar mig inte att de ska bry sig. Staten har ju redan stämplat mig som lögnare och hundra procent frisk och arbetsduglig. Så det är precis vad jag stämplar Svenska staten och politiker som: lögnare.
Tvärtom, jag hoppas att viruset muterar och allt blir ännu värre. För jag kan acceptera att dö om jag dör i undergången. För då kommer jag skratta varenda minut tills jag går under.

Kalla mig kall, kalla mig respektlös. Well, det är vad man blir när man utesluts från systemet och anses värdelös.
Jag hoppas ni har det bra gott folk. Jag hoppas ni njuter.
För ni har förtjänat det.
Varenda dålig sak som händer, har vi kollektivt förtjänat.

Det är inte hat.
Det är ärlighet från en förrådd medborgare.


Do you feel fine people?
Rhetorical question.
Do you have a good time?
Also a rhetorical question.

I am enjoying this completely. I think this entire thing is absolutely hilarious and amazing. Personally I wish that the virus wreaks even more havoc and tears down the system even more. I have nothing to lose anyway.
I think it is wonderful to see all these thousands of people losing their jobs, who are forced to remain at home in quarantine being bored, who are worried, anxious and afraid, who feels they cannot trust health care, media, politicians or other institutions in the society.

Because that is my everyday. That is why I do not get panic or worries, I already live like this. All the poor people complaining they have no job anymore because they have been fired because of the failing system. I know exactly how that feels. The entire 2019 I got to endure it – so I am already warmed up and well tempered.
So many people had so much fun when I was excluded from the social insurance last year because of my incurable disease and disability. They loved laughing at the one already on the ground being kicked around by the system.
Well, now it is my turn to laugh. And oh do I laugh.

How all the companies and industries collapses, how the economy fails.
Like the ones who are the winners in this whole tragedy: “It is like the day before Christmas, every day!”. I feel almost nothing for the system, because they betrayed me long before I betrayed them. The more damage, the better. Since they labeled me useless and expendable, I of course view the entire system the same way. It is only a natural reaction.

I do not care if I get the infection myself and dies. Technically, I am an exposed individual due to my disease and situation, but I do not expect them to care. The system has already labeled me a liar and someone who fakes my symptoms, and because of that completely healthy and fit for work. So that is what I do in return. I label the Swedish system, media and politicians liars. Dictator Löfven can say whatever he wants in his speeches, but it is all lies. He does not care. He let several people die due to neglect or even forced them to suicide before the virus even started to spread. So why would he care now? I do not believe him. Not at all.

So I do not care about the virus, on the contrary, I hope it mutates and that it turns everything even worse. Because I can accept dying in the apocalypse – that is a worthy death. And I will laugh every minute until it happens, if it happens.

Call me cold, label me without respect. But that is only the natural reaction when you have been betrayed and excluded from the system that claims it cares for everyone, and that everyone is welcome and a part of it. The whole is as important as the individual – and since they labeled me worthless, they labeled themselves worthless.
I hope you feel fine people, I hope you enjoy this.
Because you have deserved it.
All the bad things that happens now, we have collectively deserved.

It is not hate.
It is honesty from a betrayed citizen.


Aaaand some fitting music to how I feel: