Massmedia

Man måste ändå ta och roas över massmedia och deras praktik, inte minst i dubbelmoral. De har ingen konsekvens i sina påståenden och sitt agerande.

Som här lokalt, där jag bor. Lokalmedia är så lustig. Jag har aldrig varit intresserad av massmedia, de har sällan något vettigt att säga ändå. Det senaste som är på modet i Sverige är att vara sparsam med resurser och inte slösa på naturen i onödan. Men ändå så insisterar lokaltidningen på att tvinga på folk sitt strunt. Det är en sak om de skapar det och uttrycker det, och låter de som vill prenumerera göra det. Det är helt i sin ordning. Men varför de måste syssla med nedskräpning hos de som inte är intresserade vet jag inte. Samtidigt som det är absolut slöseri på naturresurserna. Jag läser inte ens gratisexemplaren de delar ut. Tvärtom, det innebär extra onödigt arbete för mig att bära skiten till återvinningen.

De har arrogans nog att påstå sig stå över reklam dessutom, då jag tydligt markerat att jag inte vill ha reklam. Så ja, det är inte svårt att glädjas när media gnäller över att det är svårt med intäkterna. De får också smaka på hur det känns. Folk gillar väl inte skiten måste antas. Bra grejer säljer sig själva, så om det går så dåligt för dem att de måste tvinga på folk sin sörja och samtidigt beklaga sig i sin sörja att “journalister måste tigga” (krönika i Aftonbladet) – så får man anta att det är det ultimata kvittot på vilken skit det är de distribuerar.

Jag menar, min egen blog och hemsida överskattar jag inte. Har aldrig gjort, det är därför jag aldrig bett om pengar. Heller har jag aldrig tvingat på mina kreationer på folk. Jag utgår från att folk är såpass smarta och intelligenta att de kan välja själva om de vill ta del av det, om de finner det intressant. Ett sätt som inte ens “inte fake news” inte applicerar – de sätter sig istället arrogant över folk och ska välja åt dem.

Inte undra på att de säljer så dåligt att “journalister måste tigga” om intäkter.
De kan ju alltid gå till Försäkringskassan. Har hört att man får hjälp där.
Med att dö.

Karlskoga Kuriren heter den lokala blaskan som de skräpar ned mitt postfack med jämna mellanrum. Absolut slöseri på naturresurser.
Men det är klart. Massmedia har aldrig brytt sig om klimatkrisen på riktigt. De använder det endast som ytterligare något för att “tigga om pengar”.

Det är heller inte konstigt att folk inte kan ta Corona på allvar, när media säger flera olika saker i princip varje dag. Ena dagen är det en vanlig influensa och dödsstatistiken i princip obefintlig. Nästa dag får man inte gå till jobbet och flera tusen dör i andra länder.

Och folk tycker att min sörja är verklighetsfrånvänd…


It is amusing, the thing with mass media and their practices, especially in terms of hypocrisy. They have no consistency in their claims.

Like here, locally, where I live. Local media is hilarious. I have never been interested in mass media or conventional media – they rarely have anything of value to share anyway. The last farce is the climate crisis – and while it is a legitimate concern, they provide little to no credibility to it. We should be cautious and not waste nature in vain, yet they do exactly this themselves. If they express their stuff and practice journalism, sure, whatever. That is a basic right here in Sweden. But why submit to littering and impose on people with their crap. That is what they do here locally, when they hand out free papers from time to time. I do not read them, I am not interested. In fact, to me it is waste of resources and it means extra unnecessary work for me to carry their stupid shit to the recycling.

They are arrogant enough to claim they are above advertising, because they ignore the very clear signs that I do not want advertising in my post box. So it is not hard to rejoice when Swedish journalists are complaining that nobody wants to buy their stuff, and that they have to “beg for money” (actual chronicle in one of the larger medias in Sweden). Well, good material sells itself, and if they struggle – one has to assume that it is proof and receipt just about how much their shit does not appeal to people in general. Logically?

I mean, my own blog and website I have never even considered to monetize. I do not believe it qualifies. Some people appreciate my content, but I do not think they are willing to pay for it. Information and content is so readily available these days that few people pay for it. I also have never imposed on people or forced my creations onto them. I believe they are smart and intelligent enough to make that choice themselves. Something which mainstream media does not when they try to choose for people.

No wonder that “journalists have to beg” for money.
They could always tryout the Swedish social insurance. I have heard that they help people over there.
To die.

“Karlskoga Kuriren” is the name of the local crapfest to newspaper that they liter my postbox with. Total waste of natural resources in my opinion.
But yeah, the people in mass media never cared for the climate crisis anyway. It is just them trying to monetize it – no wonder why other people cannot take it seriously either.
The age old saying: “People do what you do, not what you say”

It is also not strange that people cannot take the Corona seriously either. Media says different things different days, or sometimes even the same day. One day it is just an ordinary flu that is nothing to worry about. The next day they are not allowed to attend work and thousands of people are dying in other countries. Now that is cognitive dissonance if I ever saw one.

And people think my crap is insane.