When the remedy kicks in

Makes me genuinely happy to see that at least some genuine ingenuity is still around on this Godforsaken rock bereft of geniuses.
And Maynard’s masculinity makes my multidimensional ovaries go all wet.
And the voice of Carina can make love to me all Armageddon if it wants to.
What’ya mean “inappropriate”?
It’s the end of the world, might as well?
Lul.

If this is what happens when the people of Puscifer gets quarantined, then this Corona thing can just take its time…

Corona update

Detta blir mitt sista inlägg rörande Corona, för jag orkar helt enkelt inte bry mig mer.
Det får gå som det går helt enkelt.
Folk har ju sagt till mig att det gör inget om jag dör, som den belastning på samhället jag är – det skulle göra livet bättre för dem. Lyckligtvis, så uttrycker sig min obotliga sjukdom som så att mitt immunförsvar är hyperaktivt och ligger på flera hundra procent av ett normalt immunförsvar. Något som resulterat i att jag haft vanlig influensa en gång de senaste tio åren. Jag hade något annat vid ett tillfälle också, tror det var Vinterkräk, men svårt att säga, då mitt immunförsvar slaktar allt som kommer för nära mig.
Så jag känner mig inte orolig. Inte för viruset.
Jag är förmodligen i mindre risk än vanliga friska på grund av hur min sjukdom uttrycker sig.

Någon sade till mig att de ville byta immunförsvar med mig – men jag tror inte det för att vara helt ärlig. För det har sina baksidor.
Som i att jag har nästan dagliga inre blödningar och dasspappret ser ut som en rödvitt-halsduk när jag varit på toaletten (jag är så hardcore Degerfors IF-fan att hela min kropp stöttar dem – galghumor deluxe). Så det är inte bara frid och fröjd.
Men jag kan lova att jag kommer att garva om något av spånen som önskade min död drabbas. För det skulle vara poetiskt.
Som de själva sa: “Svaga människor förtjänar inte att överleva”
Jag är mycket, men jag är inte svag.

Trots att Sverige inledningsvis var lite efterblivet och hade märkliga saker för sig så måste jag medge att de senaste tiden skött det rätt bra faktiskt. Att Sverige sjunker på topplistan över antalet dokumenterade fall indikerar det också. Det är lite klassiskt Svenskt, att alltid agera försent, eller senare än man borde – men det löser sig på något sätt ändå. I alla fall hyfsat. Ett par hundra döda hit och dit…. är ju kvittot från utförsäkringarna. Tänk om riksbanken hade kunnat gått in och fixat det där..?
Men hur var det han sjöng.. “Medmänsklighet rimmar illa med vinstintresse

Men nu när det är kris och i princip världens undergång så verkar det som att de tagit sig lite i kragen, på rätt sätt. Det är inte felfritt eller topp, men det är ok.
Så visst, det kan de få. Trots att jag inte är något jättefan av Sverige efter hur de behandlat mig med utförsäkringar och allt annat. Det var inte som att jag gick in i den här krisen i en bra situation. Nu blir det bara värre alltsammans.
Men det finns alltid de som har det värre.

Jag orkar inte bry mig om viruset längre.
Jag är bara glad att de i vården är på första parkett och i största risk.
Jag vill inte att de ska drabbas givetvis, men jag måste erkänna att det stillar min undertryckta vrede mot vården att veta det faktumet. Efter hur de behandlat mig alla år.
Det har alltid varit jag som gjort fel och haft fel, och jag har fått skylla mig själv.
Nu får de skylla sig själva om de drabbas. Jag känner inte mycket för dem om de skulle.
Karma, kallar jag det.
Även om det skapar kognitiv dissonans hos mig då jag egentligen inte vill att de ska smittas.

Jag förstår inte alla som hetsar och får psykos. De har för lite problem.
Själv tar jag det piano. Kanske kommer det sig av att min rädsla för döden är borta efter skiten de gjorde på sjukan..?
Vem vet?


This will be my last entry regarding the Corona situation, simply because I do not have the energy to care anymore.
May what should be, be.
Some people have informed me that it would be good if I died, as I am nothing but a burden on society. It would make life better for them. Luckily, my chronic disease expresses itself in an hyperactive manner and operates on a couple of hundred percent more efficiency to that of a normal person. Something which has resulted in me having only one flu the last ten years, without vaccination. I had something else, I believe it was the Norovirus, but it is hard to say as my immune system butchers anything that comes close to me.
So I am not worried. Not even the slightest.
I am probably in lesser risk than most healthy people because of how my disease expresses itself.

Someone said to me that they would want to exchange immune system with me. But I highly doubt that. Because it has its cons.
Things like having almost daily internal bleedings and that the toilet paper looks lika a red and white scarf when I visit the bathroom. (I am so hardcore fan of our local team (whose colors are red and white) that my entire body supports them – gallows humor deluxe). So it is not all that great.
But I can promise that I will laugh my ass off if the person who wished me dead in this pandemic catches the virus, because it would be poetic justice.
As they themselves said: “Weak people do not deserve to survive”
I am a lot of things, but not weak.
I probably have a better cardio than most of them despite the pain I am in.

Despite Sweden being initially a bit retarded I think they have handled it fairly well the last couple of days. The fact that Sweden drops on the list of most cases proves that as well. It is a bit classic Swedish, to act when it is too late or later than they should – but somehow manages to sort it out. At least fairly well… a couple of hundred dead here and there.. is the receipt of the people excluded from the social insurance. What if the National Bank (Riksbanken) had put in support for them?
But then again, how went his song? “Humanity does not rhyme with profit” (referring to a Swedish rap song)

I cannot be arsed caring about the virus anymore.
I am only happy that the people in the health care are the most exposed and in greatest risk.
I do not want them to be infected, of course, but I have to admit that it calms my suppressed rage towards the corruption in the health care. Considering all they have done to me in my life. It has always been me who has done wrong and been wrong, and I have only had myself to blame.
Now it is their turn, and they have only themselves to blame if they catch it.
I do not feel much for them if they would.
I call it Karma.
Even if it causes some degree of cognitive dissonance in me as I do not really want them to be infected.

I cannot understand all the people who freaks out and gets psychosis. They obviously have too little problem in their lives.
I just take it calmly. Maybe because my fear of death is gone after all the shit they did to me in the health care?
Who knows?

Russian politics

Någon frågade mig om min åsikt gällande Rysslands president, Vladimir Putin. Och mitt svar är inledningsvis väldigt kort: Jag har ingen åsikt, då jag inte är bosatt i Ryssland eller lever i Ryssland. Eftersom jag inte är under deras styre så är det ofantligt trångsynt eller oförskämt att ha en åsikt omkring deras ledare – det är i essens deras ensak, inte min.

Däremot så kan jag uttrycka min åsikt rörande ledarskap generellt, och hur jag ser på det i enlighet med personliga åsikter, principer och observationer. Och i sådana fall så kan det ryska styret enligt min observation i det närmsta liknas med en demokratisk oligarki. Det kan låta krångligt, men det är så jag skulle beskriva det. Jag är dock ingen expert rörande ämnet, så ta inte mitt ord som absolut fakta. Men personligen så har jag inget emot ett sådant styre. Vi har ett mycket liknande styre i Sverige, en påstådd demokrati men som betydligt mer liknar en oligarki då det råder extrema mängder kamaraderi i de högre maktskikten – vem som helst kan eller får inte komma till makten i Sverige. Genom antingen censur, förtryck eller ärekränkning. Ibland även ännu värre.

Å min sida så lägger jag min fokus på det genomförda arbetet. Jag personligen bryr mig inte om ifall politiker är välbetalda så länge de genomför ett bra arbete och bringar till nationen och folket det som krävs för att hålla folket vid god hälsa och nationen i progression. I det avseendet, i enlighet med min observation, så har i nutiden Ryssland lyckats betydligt bättre än Sverige. De är i progression medan Sverige är i regression. Saker blir bättre i Ryssland, medan saker blir sämre i Sverige.

Jag är inte gärna den sortens person som jämför saker eller personer, men i det fall där man skulle ställa Stefan Löfven vid sidan om Vladimir Putin, så är mitt val av ledare givet – varje dag i veckan. Speciellt med tanke på mängden demografi de råder över. Ryssland som federation är ett ofantligt komplicerat system med väldigt många provinser, stater och andra regioner. Av vilka flera inte ens är erkända nationer. Min metaforiska bild av den ryska federationen är likt ett barnhem. Där de utstötta eller annars ovälkomna är välkomna. Det är i en del avseenden fattigt och ansträngt, men sådant brukar vara fallen omkring sådan praktik.

Ryssland backar gärna självständiga stater, erkända eller ej. Och det finns två aspekter till detta. Kritikerna menar gärna på att det är olovlig expansion. Men i en sann demokrati så är det folkets val som regerar – om folket väljer att hellre tillhöra eller verka under den Ryska federationen, oavsett av samarbetsnivå, så är det så nära demokrati man kan komma i praktik. Många utsatta områden vänder sig till Ryssland för att få det skydd som de behöver för att motstå betydligt mer aggressiva styrelement i värden. Likt mobbade barn vänder sig till en förälder för att få skydd (metaforiskt översatt).

Det är i motsats till expansion av andra statsmakter en fredlig form av expansion, och orsakar i min observation ofantlig mängd provokation. Få saker är så provocerande som när någon vänder en statsmakt ryggen till fördel för en annan, då det är det absoluta kvittot på att den som blir lämnad är sämre än vad än den blir lämnad för – det kan sättas i direkt parallell med till exempel ett förhållande där svartsjuka vid ett uppbrott ofta är ett faktum.

Den andra aspekten som kritiker gärna ignorerar eller glömmer bort är den administrativa delen. Det är inte bara en fördel med sådan typ av expansion, då det innebär ökad mängd arbete för den överlöpande federationen. Ta till exempel EU som väldigt noga granskar vilka som får bli medlemmar i deras federation (EU är i praktiken en federation). Lever du inte upp till eller fyller EU:s krav så är du inte välkommen. EU är därför i vissa avseenden en fascistisk federation, där en slags nationell klass-rankning tillämpas. Har du inte finansiella medel eller status nog så utesluts du eller så är du inte välkommen. Något som i min observation inte förekommer i samma utsträckning inom den Ryska federationen. Vilket även kan i viss mån styrkas av Storbritanniens utträde ur EU. Medlemmar lämnar inte frivilligt en påstått funktionell federation.

Många skulle säkert anklaga mig för att vara partisk, men den partiskheten bygger på min observation där nackdelar och fördelar hos samtliga parter mycket noga vägs mot varandra.

När det kommer till praktiken av retorik så är det därifrån min största beundran inför Ryssland och deras politik kommer ifrån. Både sittande styre och opposition. De har en helt annat retorik där. Och i nutiden så är censur betydligt mindre än tidigare. Ekon lever givetvis kvar från dåtiden, och det tar tid att avskaffa de dåliga elementen av ett tidigare styre. Men censuren har minskat betydligt i Ryssland. Vilket per definition är progression, även om den kanske är långsam enligt vissa.
Jämförelsevis i Sverige och inom EU så är censuren på frammarsch, vilket per definition är regression och utgör ett allvarligt hot mot både yttrande och tryckfriheten samt de demokratiska principerna. Demokrati, oavsett nivå, kan inte fungera i ett samhälle där information förtrycks. Det är omöjligt, eftersom det blir omöjligt att få en informativt och sakligt korrekt utgång.

Därför liknar jag Sverige med en oligarki betydligt mer än en demokrati – även om demokratiska element förekommer. På samma sätt som Rysslands politik i viss aspekt numera ser ut.
Dock som sagt, hur styrelseelementet ser ut är enligt mig irrelevant så länge de genomför ett bra arbete. Det är inte många människor som vill bli verkliga politiker, då de som verkligen förstår arbetet det innebär inser att det är ofantligt uttröttande. Dock i Sverige (och alla andra länder) så har politik blivit ett finansiellt sett lukrativt karriärval, och många gånger likt läkare så väljer man arbetet för pengarna hellre än för det faktiska arbetet.
(Vårdkvalitén sjunker och vårdköerna förlängs i Sverige, så det måste antas vara en högst korrekt observation – på precis samma sätt som självmordsstatistiken och dödsantalen i Sverige stiger på grund av det svenska styret till följd av undermåligt utfört arbete och direkt korrupta beslut)

Så det är svårt att ta ställning till rysk politik, då jag endast observerat den på håll. Språkbarriären underlättar inte observationen, även om jag med mina ökade kunskaper nu börjar få en betydligt klarare inblick i deras land.
Vidare från det, som sagt, då jag inte är en faktisk del av deras nation och federation så har jag ingen som helst anledning att ha en åsikt rörande deras system. Jag har passion och intresse i det, men det kvalificerar inte hela vägen till att faktiskt ha en satt åsikt omkring det.

Då är jag betydligt mer intresserad av att ha åsikter omkring vårt svenska system, som i de flesta aspekterna havererat och misslyckats totalt. Om vi verkligen har demokrati i Sverige, så kanske vi bör överväga att titta på ett annat system. För just nu är landet i regression i samtliga aspekter.
Högfunktionella individer flyr landet. Industrier och företag flyr landet. Vården havererar. Polisen kan inte hålla ordning. Socialförsäkringen har kollapsat totalt, så illa att människor dör och tar livet av sig. Det är samma politiker år in och år ut som sitter och figurerar i Svensk politik, så man kan med goda anledningar ifrågasätta vår påstådda demokrati.

Det är inte svårt att vända bort blicken från det här misslyckade projektet vi kallar Sverige och se till andra styren. Och i min personliga åsikt, endast baserat på deras politiska vänlighet, så har den Ryska federationen lyckats bättre än den Europeiska unionen.
Demografer bosatta på vissa territorier önskar ju att bli en del av den Ryska federationen medan demografer bosatta i vissa territorier önskar lämna den Europeiska Unionen.


Someone asked me about my personal opinion around the Russian president Vladimir Putin. And my answer is initially very short: I have no opinion, since I do not reside within or live in Russia. And since I am not under their rule I consider it narrow-minded, maybe even rude to have an opinion around their leader – in essence it is their business, not mine.

However, I can express my opinions around leadership in general, and how I personally view these topics in regard to personal opinions, principles and observations. And in such case I find the Russian ruling element to be something similar to a democratic oligarchy. It may sound weird, but that is how I would explain it overly simplified. But I am no expert in the topic, so do not take my word for it. I personally have nothing against such a ruling organ, since we have a very similar one in Sweden – a claimed democracy but which in practice more expresses itself as an oligarchy. This as it occurs extreme amounts of camaraderie within the upper echelons of Swedish politics. Not just anyone can come to power in Sweden, either through censoring, oppression or defamation. In some cases even worse.

I on my behalf, puts my attention and focus on the completed work. I personally do not care if politicians are well payed as long as they do a great job which brings to the nation and people what is required in order to maintain the good health among the people and prosperity of the nation, which results in overall progression. In regard to these principles, according to my observation, in these times Russia does a way better job than Sweden. Russia is in progression whilst Sweden is in regression. Things become generally better in Russia whereas things become generally worse in Sweden.

I am not that kind of person who enjoys comparing things or people with each other. But in the case where the Swedish prime minister Stefan Löfven were to be put aside the Russian president Vladimir Putin, my choice would be given, every day of the week. One is a leader, the other is not. Especially considering the amount of demography they reside over. The Russian federation is an extremely complex structure with many provinces, states and other regions – of which several are not even recognized in the international community. My metaphoric image of the Russian federation is that of an orphanage. Where the excluded and not welcome are generally welcome. In some areas it is very strained and poor, but such is usually the situation in that kind of practice.
Russia often backs sovereign states, recognized or not. And there are two major aspects to this. The critics usually claim that this is illegal expansion. But in a true democracy it is the choice of the people that rules. (Demos = people, kratos = rule) If the people choose to belong to or work under the Russian federation, regardless of level, that is in practice and principle democracy. Many exposed and vulnerable areas turn to the Russian federation for aid and assistance in order to withstand the aggressions from the far more ruthless powers in the world. In the same way someone subjected to bullying turns to an elder for protection (metaphorically translated).

This kind of expansion is in opposite to other kinds of expansion peaceful and voluntary, and causes in my observation extreme amounts of provocation. Few things are as provocative as being turned down in the favor of another, as it is the absolute receipt which one can get that one is presumably worse than whatever one is turned down for. It could be paralleled with a relationship where jealousy occurs in the event of a breakup.

The other aspect, which the critics tend to overlook, is the administrative part. There is not just benefits from this kind of expansion, as it results in extreme amounts of work for the overlapping federation for every new part that joins. Take for example EU which very thoroughly examine anyone who wishes to join their federation (EU is in practice a federation). If you do not live up to the required standards of the EU you are not welcome. EU is therefore in some aspects actually a fascistic federation, where an international ranking of states decides whether you are worthy of a membership or not. If you cannot afford membership or have enough national status you are not welcome. Something which according to my observation is not the case with the Russian federation, who accepts basically any functional entity into their ‘family’. Something which can also be somewhat proven by the exit out of EU by Great Britain – members do not willingly leave a functional federation.

Many would accuse me of being biased, but that ‘bias’ builds upon my observations, where pros and cons are carefully measured in relation to each other.

When it comes to the practice in rhetoric it serves as one of the major sources of admiration of Russian politics. In all aspects, both the ruling element and the oppositions. They have a very different rhetoric. And in modern times the censoring is in rapid decline. Echoes still exists, but it takes time to completely adapt to a new system. But the censoring has clearly declined in Russia, which in definition is progression. However slow the critics claim it to be. Comparably, in Sweden and the EU the censorship is increasing, which in definition is regression. This also constitutes a great threat towards free speech and democracy in practice. Democracy, regardless of level, cannot function properly in an environment where information is oppressed. It is impossible, as it becomes impossible to get an informative and objective trustworthy outcome.

This is why I label the Swedish ruling organ an oligarchy far more than a democratically chosen ruling organ. This even if democratic aspects occur in Sweden. Which mixed sources suggest is similar to the Russian system. As I mentioned, I do not care how the ruling organ looks or operates as long as it does a great job. There are not many true politicians these days nor are there people actually willing to become true politicians. Those who are truly passionate about it knows the sheer amount of work it requires and the sacrifices which has to be made. Although in Sweden (and all other countries) it has become a lucrative career choice to become a politicians. But they want all the benefits but do no work. Much like doctors often pick their work for the pay rather than the well-being of the people.
(In Sweden the health care quality is in absolute decline and the demand for healthcare increase – so one has to assume that the observation is correct. In the same way that the suicide rate and numbers of deaths directly linked to the poor work and corrupt decisions of the ruling organ is increasing rapidly)

It is hard to take a stand in Russian politics, as I am only observing it on a distance. The language barrier makes it even harder. Although my increased knowledge in the language now is starting to result in a much clearer insight into their system and country in general.
And as mentioned, as I am not a part of their country nor federation, I have really no reason to have an opinion about their system. I have personal interest and passion in the topic, but it does not really qualify to have a public opinion.

In that case, I am far more interested in having public opinions regarding our Swedish system, which I am a part of (more or less, since they do not seem to care if I survive or not). A system which in most aspects has failed miserably. If we really and truly have the claimed ‘democracy’ in Sweden, then maybe it is time to look at another system, because this is clearly not working as Sweden is regressing in almost ever aspect.
Highly functional individuals flee the country, and with them industries and businesses. The health care causes more damage than healing. The police fail to establish order. The social insurance has collapsed so badly that people are dying or committing suicide. It is the same politicians that sits and appear in Swedish politics year in and year out. And the reputation of politicians are presumably good if other politicians supports them (the absolute definition of camaraderie) – so one has legitimate reason to question or claimed democracy.

It is not hard to turn away from the failed project which is Sweden and focus on other systems and countries. And in my direct personal opinion, only based on their friendliness, the Russian federation has succeeded far better in modern times than the European Union.
Demographics which resides on certain territory wishes to become a part of the Russian federation whereas demographics on certain territories wishes to leave the European Union.


And just for the luls:

2020-02-11

Jag blev påmind om denna underbara kommentaren jag skrev på Youtube i Maj förra året på en video till Call me Kevin‘s Youtubekanal. (Den var ursprungligen på engelska) Det är en spelrecension till spelet “Real Life”, det du spelar just nu när du läser detta.
(Så mycket skit jag skriver på Youtube alltså, att när någon svarar på en gammal kommentar så blir jag påmind om tragiken)

Dålig karaktärsskaparfunktion med i princip inga valmöjligheter. Slumpgeneratorn är helt åt helvete och inte det minsta rättvis. Precis allt är obalanserat.

En skulle tro att Kevins monster är de värsta skapelserna som existerat, men jämförelsevis så är de i vissa fall i klass med Mona Lisa. (Hoppas verkligen att jag inte är en av dem)

Handledningen är helt trasig och om du på något vänster lyckas ta dig igenom den så är du redan trött på skiten. De som misslyckas lämnas åt sitt öde i Hemlöshetssimulatordelen. Alternativt slutar som ‘Mullvadsfolk‘ som lever i väggarna hos andra människor.

Resten är mest ett jädra slit och släng. Om du har tur så kanske du träffar en annan idiot som du kan ta en ridtur på slumpgeneratorn med och förhoppningsvis frambringa något som inte är lika efterblivet som sina föräldrar.

I princip allt är onödigt skit till överpris samt betalda modifikationer. Såvida du inte på något skevt höger lyckats bemästra hantverkssystemet. Men det kräver i regel extrema mängder uppmärksamhet i handledningen.

Det är en snefuntad man-mot-man-cirkus där den enda äran finns i att sparka på de som redan ligger och som inte har en chans mot dig. Självklart kan du sälja din själ och bli en NPC som folk använder för olika ändamål.

I slutet på veckan så är det helt jävla poänglöst – kortfattat en ‘promenadsimulator’ med extra allt och värdelösa meriter. När du når slutet så inser du hur jävla B och överprisat allt verkligen var – så du loggar in på Youtube och skriver en recension om det, hatar utvecklarna och anklagar det för att vara politiskt korrekt och att det stulit alla idéer från andra dimensioner.

Fram tills det är Game over, som det blir för alla. Ingen chans till omspel över huvud taget.

10/10 – Sämsta jävla spelet jag spelat.


I was reminded of this hilarious comment I wrote on Youtube on Call me Kevin‘s channel in May last year. It is a review about the game “Real Life”. The one which you play right now while reading this.
(I write so much crap on Youtube, that whenever I get a reply on something and I am reminded it is hilarious.)

Fecked up character creation with basically no choice. The RNG is completely unfair and everything is unbalanced.

One would think that Kevin’s monsters would be the worst things to be spawned, but they are Mona lisa compared to some. (Intensely tries to believe I am not one of them)

Tutorial is completely broken and if you manage to get through it, you are basically bored about the game. Those who feck up are left for dead in the Homeless simulator part. Alternatively they end up “Mole people” in the walls to actual sims.

Then it is a shitshow grind for the major part. If you are lucky you meet another player who is actually nice and trustworthy enough to give the RNG a ride and (hopefully) spawn something that is not as fecked up as its parents.

Basically everything is just overpriced DLC:s and paid Mods, unless you somehow manages to master the crafting system. But that usually requires serious attention in the tutorial.

It is a fecked up PvP-freakshow where the only honor is in ganking the ones who would not have a chance against you. Of course you can sell out and become an NPC that everybody uses for various reasons.

And at the end of the day it is completely pointless. It is like a walking simulator with extra everything and some pointless achievements. And when you are at the end you realized how overpriced it was, so you go to youtube and write a shitty review about it, hate the devs, and accuse it of being politically correct and ripping off other dimensions.

Until it is game over, which everyone gets. And no replayability whatsoever.

10/10 – most broken game I have ever played.

Drugs

Från och med idag så kommer jag hädanefter att se på och benämna samtliga människor som brukar Kaffe/Energidrycker, Choklad, Nikotin och Alkohol som pundare. Och innan du reagerar på det, låt mig få tydliggöra varför – så det kan uppstå lite klarhet i den förvirring och dubbelmoral som råder.

Till att börja med, Koffein som är den verksamma substansen i Kaffe och Energidrycker är en centralstimulerande substans, likt amfetamin och kokain. Sedan Fenetylamin som finns i Choklad är också en centralstimulant. Alkohol och Nikotin vet redan samtliga.
Med andra ord, per definition och funktion så är de droger. Det bör noteras att ordet “drog” var tidigare synonymt med ‘medicin’. Därför var det inte ovanligt att apotek tidigare hette droghandel.

Vad som skrivs i ett papper spelar absolut noll roll, det är bara ett direktiv, eller en tankelinje. Vad som klassar en ‘drog’ är hur det verkar på kroppen. Vilken slags effekt det har. Och att tidigare nämnda produkter verkar på kroppen är allmänt känt, om än i något svagare utsträckning. Men det är irrelevant i funktionsaspekten.

Att ändra en lag är precis lika enkelt i en sådan fråga som det är att skriva om en lag i till exempel frågan om valet av partner. Du kan inte alltid kontrollera ditt behov av sällskap, heller kan du inte alltid styra vad du själv föredrar i fråga om sexuell läggning. Att ingå ett juridiskt äktenskap är i sin absoluta princip och funktion egentligen ett påhitt, en sofistikerad ‘lek’ om man så önskar. Därför finns det inget som skulle tala emot till exempel samkönade äktenskap – då det hela endast handlar om att skriva om ‘lekens’ regler. Det kallas ju ‘kärlek’ trots allt.

Jag använder det som parallellt exempel när det kommer till att manipulera lagen. För det är så enkelt det är, och i många fall även väldigt viktigt.

Då jag har hört otaliga gånger människor säga: “Jag kan inte fungera utan att ha fått i mig kaffe” så är det belägg för det allmänt rådande behovet. I vissa fall även missbruket, då man egentligen inte skulle behöva mer än två-tre koppar per dag rent kemiskt sett.
Med andra ord så är deras behov för funktion likvärdigt det behov som vissa har av till exempel smärtlindande substanser för att ens kunna fungera som människor.
Men här börjar dubbelmoralen bli väldigt uppenbar och komplicerad.

Det är ok att dricka Kaffe, men det ses ned på att dricka Energidryck, även om den verksamma substansen är densamma. Koffein förblir densamma vare sig det är syntetiskt eller organiskt. När det kommer till vården så prisas syntetiska och konstgjorda substanser, men ratas naturliga och organiska substanser. En direkt dubbelmoral för alla med hyfsad mängd hjärnceller.

Varför ska vissa människors behov för funktion tillgodoses och accepteras när andra människors behov inte gör det? Jag har försökt få ett svar på den frågan, men har ännu inte fått det. Vissa vill gärna använda skadeverkningar som påstående, men oftast är dessa en direkt följd av att det är olagligt.
På samma sätt som det största lidandet för samkönade äktenskap uppstår på grund av att det är olagligt. Lagen skapar den allmänna tankegången, därför även tabun och hatet.

I mitt personliga fall, i fråga om smärtlindring, så skulle jag 99 gånger av 100 föredra medicinsk marijuana framför syntetiskt morfin. Helt enkelt för att skadeverkningarna av det föregående är avsevärt mindre än det senare. Efter hyfsad personlig erfarenhet i båda så kan jag med stor säkerhet säga det. Men jag har inte valfrihet, jag får inte välja själv vilken substans jag ska bruka för att kunna fungera bättre som människa – på samma sätt som man på vissa platser i världen inte får välja vem man vill ingå äktenskap med för att få känna sig lycklig.

Nu har jag varit drogfri sedan december 2018 när jag använde Marijuana som smärtlindring senast. Jag upphörde med morfin som smärtlindring i september förra året då vården I Örebro län avvek från sin uppgift och slutade hjälpa mig.
Efter nyårsskiftet så har jag inte använt någonting över huvud taget. Ej choklad, ej koffein, ej alkohol, ej nikotin – nada. Inte ens socker bortsett från den något sötade lakrits jag äter någon gång ibland. Jag har inte druckit något annat än vatten sedan nyårsskiftet.
Så nu börjar mina händer bli rena nog att få kasta sten på allvar.

Därför kommer jag hädanefter att adressera och betrakta samtliga människor som brukar någon av nämnda substanser som pundare. Missförstå mig ej, jag har inget emot det, då jag är för människors egna val. Vi har bara en enda livstid i existensen, den är alldeles för kort för att tjafsa om patetiskt jävla strunt som alla verkar slösa bort det på. Förmodligen till följd av för mycket kaffedrickande. Jag vet ju själv hur skev i kroketten man blir av koffein, helt darrig i kroppen och flum i skallen. Har man druckit kaffe i ett par år så har man blivit så “inknarkad” att det inte längre märks förstås. Så det skulle vara kul att se någon flerårig koffeinnarkoman avtända från det.
Helt enkelt för att jag inte vill praktisera någon dubbelmoral. Ska vi ha noll tolerans mot droger i Sverige så bör det gälla SAMTLIGA droger, per funktion och verkan, ej per intellektuella påhitt.

Därför fann jag det även lustigt när Polisen på Polisstationen erbjöd mig kaffe. Med andra ord så erbjöd han mig ett narkotiskt preparat. Inte enligt lagen förstås, som är några ord på ett papper, men per funktion. Ska jag tolka det som brottsprovokation? Nu tackade jag nej då jag inte längre konsumerar koffein, men ja. Hela scenariot kändes lite lustigt.

Därutöver så är kaffe/energidrycker och alkohol två av de större anledningarna till varför de flesta människorna har magnesiumbrist, som har ofantliga långsiktiga hälsovådliga effekter (på grund av den vätskedrivande effekten – jag har själv konsumerat koffein, så jag vet att det är vätskedrivande; pundare vill gärna påstå motsatsen, förmodligen för att skydda sitt missbruk; jag har haft med missbrukare att göra större delen av livet och vet hur de fungerar). Eftersom de även sällan äter tillräckligt med organiskt (läs frukt och grönt) för att få i sig det – oavsett överlöpande diet, så påskyndas bristen. Något som leder till att fler hamnar i vården än som kanske borde vara där. Så att koffein har inverkan på folkhälsan är konstaterat (för de som orkar studera seriöst förstås).
Jag själv är extremt skolad i vitaminer och mineraler, då jag varit tvungen att lära mig för att ens överleva med min avlägsnade tjocktarm. För mig är det inte ’tillskott’ utan direkta nödvändigheter för överlevnad.

Jag kommer inte använda någon drog, dels för att den jag vill ha är olagligt då Sverige är lika efter i utvecklingen i den frågan som länder som fortfarande har förbud mot homo-äktenskap är i den frågan. Sen får jag inte den hjälpen jag behöver från vården när det kommer till att få väldigt tung narkotika i form av syntetiskt morfin/fulheroin föreskrivet – vilket vid närmre eftertanke är en bra sak, även om det gör mitt lidande svårare och på sätt minskar funktionen ytterligare.

Som sagt, jag hade behövt något mot smärtan för att ens kunna fungera som människa, likt alla knarkare där ute som bälgar kaffe i tid och otid.
De kanske skulle upphöra med koffeinet ett tag så att de får uppleva livet utan koffeinpsykosen och på så sätt får lite ordning på cellerna i fettklumpen.

Tills dess, i mina ögon så kommer de att vara precis lika äckliga och sinnesslöa pundare som alla andra som brukar någon form av substans som har en effekt på kroppen.
Vilket vid närmare eftertanke är fucking allt. Utom kanske vatten. Yeah, vatten är nog rätt vatten.

Kom ihåg.
En lag är bara några ord på ett papper, eller kanske tvärtom, några papper på ett ord. Inget annat. Den kan ändras när som helst och på så sätt kan även det allmänna sinnestillståndet och de följder som det frambringar ändras.
Undrar hur mycket kriminalitet som hade försvunnit om den motivationen som driver den hade försvunnit. Varför handla med något som är tillåtet?
På precis samma sätt som människor med avvikande sexuell läggning inte längre behöver gömma sig i garderoben och hålla på i smyg.

Alkohol och nikotin-bruket minskar ju trots att det är tillåtet.
Varför kan man fråga sig, då trenden borde vara tvärtom.

Tänk på det när du sörplar centralstimulerande kaffe nästa gång, pundaräckel, hjärnan kanske ruttnar bort! 😎

———

From now on I will look upon and refer to people who consumes coffee/energy drinks, chocolate, nicotine and alcohol as junkies. And before reacting, let me clarify so that some clarity may arise in the confusion and double standards that rages.

Initially, caffeine, which is the acting substance in coffee and energy drinks is a stimulant which acts on the central nervous system, much like amphetamine and cocaine. Phenethylamine, which is found in chocolate is also a substance that acts like a stimulant on the central nervous system. Alcohol and nicotine is already commonly known.
In other words, in definition and function, they are drugs. And as known, ‘drug’ used to be synonymous with ‘medicine’, which is one reason they call it ‘drugstores’.

What is written in a paper turned into law is completely irrelevant in regard to function. It is merely a directive or line of thought which assumes a certain behavior in the people. What truly defines a ‘drug’ is the effect it has on the biological body. And the previously named products are known to act on the body in a way similar to drugs. Although in slightly weaker effect (at least if you are within the addiction already).

To change a law in such matter is as easy as it is to change a law in for example the rights concerning marriage for the sexually deviant. One cannot always control the need for company, neither can one control ones sexual desires and preferences. To initiate a legal marriage is in essence just a made up concept. It is a sophisticated ‘play’ in the mating process. Therefore there is no reason to be against same sex marriage for example. It is just made up concept anyway. (Following is a Swedish wordplay) The Swedish word for love is ‘kärlek’ which literally translates to ‘loveplay’ – so when you are in love (“kär”) you practice the play (“lek”) of love. Hence the rules dictating what love is allowed is merely the rules of the play, which can be altered at any moment.

I use this as a parallel example when it comes to changing the law. Because it really is that simple, and in many cases also very important. To force someone to play in your game in accordance to universal freedom is inherently corrupt, wrong and should on a constitutional level be illegal.

Because I have heard countless people say: “I cannot function properly without my coffee” (in true junkie-standard) which proves the need to consume coffee in some people. In some cases even abuse, as rarely any human needs more than two-three cups chemically speaking – your BMI needs to be high for that.
As to say, their need in order to function is equal to the need some people have for example substances offering pain relief in order to function properly, or more properly.
But here, the double standard becomes obvious and complicated. (At least in Sweden)

It is alright to consume coffee, which is organically sourced, but it is frowned upon to consume energy drinks which are often synthetically sourced. Caffeine is caffeine regardless if it is organically or synthetically sourced. When it comes to the Swedish health care they praise synthetic compounds but frown upon organic treatments. (I guess they pay less ^^)
A complete and obvious double standard to anyone with a fair amount of properly functioning neurons in their brain.

Why should some people’s needs be met and other people’s needs be ignored? I have not yet received a sane answer to this question. Some people love to use the damaging effects of certain compounds as an argument, but more often than not these effects are a result of the law rather than the substance itself. As proven by some countries in the world.
(Bom trabalho Portugal! ❤️)
In the same sense that in the question of same sex marriage, the law itself causes the most damage and suffering. Because the law is what formulates the mindset in the people, and thus the taboo and hatred.

In my case, I would prefer organic Marijuana over synthetic Morphine as a pain relief 99 times out of a 100. Simply because the damage from the former is far less than from the latter. I have experience in the usage of both, so I know this for an absolute fact. But I am not offered my freedom of choice or free will, which in essence, is a crime against the universal right of any living being. Making the Swedish state inherently corrupt and criminal. I have no right to use whatever I need in order to function better as a human, much like some countries does not allow some people to play the game of love and arrange legal marriage the way they desire in order to be happy.

Right now I have been clean from illegal substances since December 2018 when I stopped using Marijuana as a pain relief. I have not used synthetic Morphine since September last year when the health care where I live chose to abandon me as a patient and illegally refused to offer me health care. Since the new year began this year I have not used anything at all. No chocolate, no caffeine, no alcohol, no nicotine – nada. Not even sugar except for the slightly sweetened vegan liquorice I consume from time to time. I have been drinking only water since the second of January. So my hands are starting to become clean enough to start throwing stones for real.

Therefore I will from now on address and look upon anyone who uses said substances like they are junkies. Do not misread me, I personally have nothing against it, as I advocate free choice and free will. As I believe that it is a fundamental right in the existence. We have only one lifetime within the existence, and it is too short to be wasted on arguing over stupid pathetic nonsense. The key is not collective punishment by making experiences of life illegal, but to focus on helping those that got lost. The amount of resources that would be saved up if the focus were to shift from the former mindset of restriction to the latter of proactive informing and in cases where need of assistance is met with help rather than punishment is probably mind-blowing. Maybe people have been drinking too much coffee in order to be able to reach that sane conclusion? If you have been drinking caffeine for years you are deep in the gutter, and you would not notice it of course. So it would be hilarious to see anyone of these coffee-junkies go cold turkey. I myself who rarely consumes caffeine knows exactly the strength of the effect. Shivers, shakings, dizziness and brain fog.
So I will refer to these people as junkies, simply because I do not want to practice double standards. If we are to have a ‘zero tolerance politics’ in Sweden, then it should apply on all the drugs and not cherry picked ones.
That is just pragmatic logic.

This is why I found it hilarious when the Police on the Police station offered me coffee. In definition he offered me a narcotic substance, if seen to function and not made up intellectual law which is nothing more than a couple of words on a piece of paper. Should I interpreter this as entrapment? I declined the offer of course, but the entire situation felt utterly hilarious in my mind as it was a case of direct double standards in practice.

Furthermore, coffee and alcohol are two of the bigger reasons why people suffer from magnesium deficiency, which has extremely negative effects on the health in the long run. (Mainly because of the diuretic effect – I myself have consumed caffeine so I know that it is diuretic. Some people loves to claim the opposite, probably in order to protect their addiction – I have interacted with junkies my entire life, so I know how they function, even those who really thinks they are not; like coffee drinkers). And since they rarely gets enough magnesium sourced organically through vegetables and fruits regardless of diet they eat, the effects of alcohol and caffeine are worsened.
I myself am thoroughly informed in the field of vitamins and minerals as it is required for my survival. To me it is not supplements, but an absolute necessity in order to survive due to my disability.

I will not use any drugs, partly because the one I desire myself is illegal because of the corruption in Sweden – much like it is illegal to initiate a legal same sex marriage in some parts of the world. And partly because the health care refuses to take their job seriously and denies me help and prescription of heavy narcotics in the shape of synthetic morphine/”hillbilly-heroin” – which probably is something good, although it makes my life and suffering way worse. But such is the state of “the glorious Sweden with the best health care in the world” (please read that with extreme levels of sarcasm).

As mentioned, would need something for my pain in order to even be able to enjoy life. Much like all the coffee-junkies out there. But I am denied this despite the fundamental functions and universal rights within the existence. Which makes it very enjoyable to observe Sweden as a state collapse. Because I feel no adherence to or trust in this country, because of them and their actions.

So until then, they will remain absolutely disguising junkies in my eyes – regardless of pay and situation. They are rotten in their brain and in their souls. And utterly disgusting human beings. Simply because they consume compounds that have an effect on the body; which when thinking about it, is basically anything anyway. I guess only water gets away with it. Yeah, water is pretty much “water when it is pure”.

Remember.
A law is nothing but a couple of words on piece of paper, or maybe a couple of papers on a piece of word. (See what I did there? ^^) A law can change any moment, and with it the mindset of the people and effects which follows from it. I honestly wonder how much of the criminal activity that would disappear if the law was changed. Why go through with such effort and dirty practices around something that is decriminalized?
In the same sense that people with a deviant sexual preference does not need to hide in the closet and operate in the shadows in order to enjoy life.

The usage of nicotine and alcohol in Sweden is going down, which is weird, when it according to their logic in relation to the law should be the opposite.

So keep that in mind the next time you consume stimulants like coffee or chocolate or alcohol, you disgusting fucking junkie, your brain may rot away. 😎
It (abuse) is a contributing reason to why skin, nails and hair looks disgusting on some people. (since some have asked)

(This post contains heavy levels of sarcasm and humor of course – but the topic remains as serious and important)

2020-02-06

Mottog ett nytt anonymt hot idag.
Min tröja får föra min talan i det fallet.

Received a new anonymous threat today.
I allow my shirt to speak for me in that matter.

Yes, I am a Life of Boris fan. ^^
Кулак бабушки! 💪