Social Insurance

Försäkringskassan ringde idag. Jag orkar verkligen inte med dem. Kan de inte bara ‘man up’ och säga som det är, att de vill ha död på mig? Varför måste de vara så vedervärdigt patetiska och hålla på och fjanta sig och låtsas att de vill väl när de ändå inte vill det?

Jag orkar inte bry mig för jag vet redan att de inte kommer ge mig någon ersättning. De har fått som uppdrag av regeringen att ta död på så många som möjligt, och att utesluta dem från systemet är en väg att gå. Det har skett tidigare i historien, så det är inget mysterium. Alla som var uppmärksamma på lektionerna är informerade om det.

Det jag stör mig på är hur de låtsas vara goda, och låtsas bry sig om alla, låtsas inkludera alla i samhället. För att de vill att det ska låta bra. Men sen inte lever som de lär.

Det senaste nu är också att jag inte kan ansöka retroaktivt mer än tre månader. Och även om det i slutändan inte spelar någon roll ens om jag skulle få ersättning, så betyder det att jag förlorar alla de sparpengar som jag levde på när jag var utförsäkrad. Pengar som skulle ha gått till de sakerna som skulle ha gjort mig funktionell i samhället, även om det hade tagit lite längre tid.

Jag måste lämna Sverige, helst för Portugal. Det är vad pengarna skulle ha gått till. Där lagarna ser annorlunda ut och jag kan enklare överleva. Först var tanken Ryssland, men deras lagar fungerar inte heller dessvärre. För vården vägrar hjälpa mig i Sverige och lagarna är så efterblivna att jag inte kan överleva här. Jag kan inte behandla min smärta utan att bli kriminell, och är du kriminell så är du per definition inte en funktionell medborgare. Det här landet är så fruktansvärt efterblivet att det finns inte.

Det som gör mig mest frustrerad är hur de inte kan vara ärliga. Hur de måste göra allt för att upprätthålla den där falska fasaden och imagen att de är “the good guys” när det är de som systematiskt avrättar människor genom byråkrati och juridik.


Kan du inte göra ett sådant tal till nationen Löfven?
Där du ärligt berättar varför ni utförsäkrar och har ihjäl människor genom exkludering?
Det hade kanske till och med varit värt att lyssna på.


The Social Insurance Agency called today. I can barely stand them. Can they not just ‘man up’ and tell the truth, that they want me dead? Why must they be so disgustingly pathetic and continue pretending that they want to do good, when they do not really do good.

I do not care, because I already know that they will not give me any insurance anyway. They have been given this mission by the Government to kill off as many ‘unworthy lives’ as possible by exclusion from the system. It has happened before in history, so it is no mystery in any way. Anyone who paid attention to the lessons are informed by this.

What irritates me is how they pretend to be good, and pretend to care about everybody, pretend to include everyone. Because it sounds good. But they do not live as they learn.

The latest thing now is also that I cannot claim more than three months retroactively. And while I do not care about it since it does not matter in the end anyway as I most likely will not get any insurance anyway, it still means that I will lose all the saved up money I had which was meant to make me a functional member of society. Even if it would have taken a bit longer than healthy people.

I must leave Sweden, preferably for Portugal. That is what the money should have gone to. Because their laws are more sane than the Swedish laws, and it would ease my everyday life and thus ability to actually sustain myself. My first plan was Russia, but their laws does not work either. In Sweden the health care refuses to help me and the laws are so utterly retarded that I cannot survive here. I cannot treat my pain without ending up a criminal, and if you are a criminal you are not a functional member of society (although one could argue that since the Government is the most criminal and dysfunctional of them all). This country is so backwards that I cannot find the words for it.

What makes me the most frustrated is that they cannot be honest. How they must do everything to maintain the false facade and image that they are “the good guys” when they systematically execute people through bureaucracy and law.


I wish that Löfven would hold a speech about that to the nation.
Where he honestly tells why they are by exclusion executing people.
It maybe even would have been worth listening to.

Insikt

Det finns saker som jag inte kan förstå,
som kommer från era sinnen så små.
Hur ni kan ert beteende få låta fortgå,
och på sådant vis låta ondskan bestå.
Hur ni slår på de svaga med ena handen,
men skriker ‘vatten’ när ni startat branden.
Hur ni plågar och torterar, hatar och exkluderar,
men sedan om likhet och jämställdhet raljerar.
Ni skadar för livet de som inte gör som ni vill,
sedan hånar ni dem för att de inte räcker till.
Med utförsäkringar får ni folk att självvalt somna,
i ert samhälle där alla påstås vara välkomna.
Det är inte bara tragiskt självbedrägeri,
utan även för många smärtsamt hyckleri.
Det har växt till att bli ett tragiskt samhälle,
där vi ser fleras för tidiga onödiga frånfälle.
I mitt sinne är det inte ens nära en “demokrati”,
snarare något mycket närmre absolut idioti.
De flesta de skriker bara högre “mig mig mig”,
men att verkligen hjälpa någon är ‘nej nej nej’.
Så många de vill bara ha mer och mer,
dessvärre på bekostnad av fler och fler.
Medmänsklighet och empati det finns inte längre,
både hjärterum och stjärterum det har blivit trängre.
Det händer bara för några tragiska likes på webben,
eller när inaveln för massmedia får öppna näbben.
Men i det där som alla religiöst kallar för verkligheten,
där finns det inte mycket handling som är medveten.
Det är tragiskt vad det kommit att bli alltsammans,
för om ni vill nå er ‘framtiden’ så är det tillsammans.
Men “vad spelar det för roll”, säger du,
“ingen har någon koll, ännu mindre nu.”
Och på sätt bidrar du till det själv som en i folkmassan,
avtrubbad och på autopilot som de på Försäkringskassan.
Vi får alla vad vi förtjänar, det har ni ju själva sagt,
jag hoppas ni står fast vid det när ni nu går till slakt.
För naturen den är obarmhärtig och utan nåd,
sparar inte de som lever på sin smartphones råd.
Naturen den infekterar en efter en med rättvisa,
för att de som verkligen kan se bättre undervisa.
Korruption det är något som planeten inte spar,
inget som gör den skada kommer lämnas kvar.
Det är därför jag som människa aldrig varit rädd,
trasig och handikappad, men aldrig någonsin vilseledd.


Och det finns alltid någon som sjunger det bättre…

Thank you!

Tack alla ni som inte följer myndigheternas rekommendationer om hur man ska leva nu i pandemin. Inte bara bevisar ni för mig att folk i allmänhet är precis så efterblivna som jag länge misstänkt, men ni är även indirekt hjältar eftersom ni effektivt bränner ut och plågar vårdpersonalen mer än nödvändigt.

Universum har sina mystiska tillvägagångssätt och Karma är ett svårbegripligt fenomen. Men jag är övertygad om att det är något verkligt långt bortom vad den genomsnittliga intelligensen och intellektuella kapaciteten kan omfamna.

Var människa får vad de gjort sig förtjänta av säger de till mig, och jag börjar nu förstå vad de menar. Precis som alla tarvliga låg-nivå hippe-propaganda och vardagsvisdom på Facebook så fint säger: “Det finns inga rätt och fel, allt är bara en lektion här i livet”. Eller som i de mer komiska kretsarna: “Skit ska skit ha”.

Säga vad man vill om Karma.
Men fan har det humor.
Ödets ironi.

Så tack alla ni som vägrar stanna hemma och som fortsätter sprida smittan, jag är övertygad om att ni gör Universums arbete och upprätthåller en balanserad Karma här i Universum.


Thank you all people who does not follow the Governments recommendations and rules about how to live now in the pandemic. Not only do you prove my long suspicion that people in general are retarded, but you are also indirect heroes because you burn out the people in the health care more than necessary.

The Universe works its mysterious ways and Karma is a fairly indefinable phenomenon to most. But I am convinced that it exists as something that is incomprehensible beyond the general level of intelligence and average intellect.

Every human gets what they deserve they say to me, and now I am starting to realize what they mean with that. Just like all the poor hippie-propaganda and everyday-“wisdom” on Facebook: “There are no rights and wrongs, all is just a life lesson”. Or as it is formulated in the more humorous groups: “Shit deserves shit”.

Say whatever you want about Karma.
But holy hell does it have humor.
The irony of fate.

So thanks to all you people who refuses to stay home and continues to spread the infection, I am convinced that you carry out the work of the Universe and maintain a balanced Karma here in the Universe.

Did you forget?

Jag vet inte hur det är med er, som dag in och dag ut smetar ner era hjärnor med Facebookposter utan att skapa några egna.

Men för egen del, så är det dessvärre så att jag känner inte mycket sympati för de som arbetar i vården. Det måhända göra mig till ett asshole, och det kan jag leva med. Jag har mycket svårt att tänka mig att någon som blivit behandlad på samma sätt som mig genom åren skulle ha en annorlunda inställning.
Det är bara så det är. Inget jag rår för.

Däremot så har jag ofantlig sympati för alla fattiga människor runtom i världen som nu dör för att allt stänger ner. Vare sig de har viruset eller ej. De har inte en chans på något sätt. Så för varje liv vården räddar, så dör två.

Det betyder inte att jag vill att de i vården ska bli infekterade eller lida, jag är inte sjuk i huvudet. Men det är ungefär samma känsla som om du skulle se personen som våldtagit dig bli utsatt för vad de blir utsatta för. Det är kollektiv bestraffning, men de höll varandra bakom ryggen, så det gör detsamma.

Synden straffar sig.
Sade de alltid till mig.
Exakt.
Säger jag nu.


I am not sure about you people, who every day smear your minds with shit from Facebook and media without ever creating anything on your own.

But I cannot feel much sympathy for the people in the health care. I really cannot. It might make me the asshole, but so be it. I have been called things my entire life by those in the health care, regardless how I lived, or if I did what they said to me. I have a very hard time believing people who would have been treated the same as me would not feel the same.
That is just how it is, nothing I can do much about.
My brain, despite all its complexity, still operates on the same primitive foundation as yours.

But I do have a lot of sympathy for all the poor people around the world who now starves because of the systemic shutdown. Regardless if they are infected or not. Because those I can relate to more, since my greatest risk right now is dying from financial troubles rather than the virus. And those people who are even more poor than me has barely any chance whatsoever. So for every life saved by the health care, two dies.

My lack of sympathy does not mean I want the ones in the health care to become infected and die – I am not sick in the head. But it is kind of the same sensation you would feel if someone raped you and you now see them having this shit coming to them. It is a collective punishment, yeah, but they held each other behind the backs. So I guess it serves them right.

Sin punishes itself.
They always told me.
Exactly.
I say now.

Massmedia

Man måste ändå ta och roas över massmedia och deras praktik, inte minst i dubbelmoral. De har ingen konsekvens i sina påståenden och sitt agerande.

Som här lokalt, där jag bor. Lokalmedia är så lustig. Jag har aldrig varit intresserad av massmedia, de har sällan något vettigt att säga ändå. Det senaste som är på modet i Sverige är att vara sparsam med resurser och inte slösa på naturen i onödan. Men ändå så insisterar lokaltidningen på att tvinga på folk sitt strunt. Det är en sak om de skapar det och uttrycker det, och låter de som vill prenumerera göra det. Det är helt i sin ordning. Men varför de måste syssla med nedskräpning hos de som inte är intresserade vet jag inte. Samtidigt som det är absolut slöseri på naturresurserna. Jag läser inte ens gratisexemplaren de delar ut. Tvärtom, det innebär extra onödigt arbete för mig att bära skiten till återvinningen.

De har arrogans nog att påstå sig stå över reklam dessutom, då jag tydligt markerat att jag inte vill ha reklam. Så ja, det är inte svårt att glädjas när media gnäller över att det är svårt med intäkterna. De får också smaka på hur det känns. Folk gillar väl inte skiten måste antas. Bra grejer säljer sig själva, så om det går så dåligt för dem att de måste tvinga på folk sin sörja och samtidigt beklaga sig i sin sörja att “journalister måste tigga” (krönika i Aftonbladet) – så får man anta att det är det ultimata kvittot på vilken skit det är de distribuerar.

Jag menar, min egen blog och hemsida överskattar jag inte. Har aldrig gjort, det är därför jag aldrig bett om pengar. Heller har jag aldrig tvingat på mina kreationer på folk. Jag utgår från att folk är såpass smarta och intelligenta att de kan välja själva om de vill ta del av det, om de finner det intressant. Ett sätt som inte ens “inte fake news” inte applicerar – de sätter sig istället arrogant över folk och ska välja åt dem.

Inte undra på att de säljer så dåligt att “journalister måste tigga” om intäkter.
De kan ju alltid gå till Försäkringskassan. Har hört att man får hjälp där.
Med att dö.

Karlskoga Kuriren heter den lokala blaskan som de skräpar ned mitt postfack med jämna mellanrum. Absolut slöseri på naturresurser.
Men det är klart. Massmedia har aldrig brytt sig om klimatkrisen på riktigt. De använder det endast som ytterligare något för att “tigga om pengar”.

Det är heller inte konstigt att folk inte kan ta Corona på allvar, när media säger flera olika saker i princip varje dag. Ena dagen är det en vanlig influensa och dödsstatistiken i princip obefintlig. Nästa dag får man inte gå till jobbet och flera tusen dör i andra länder.

Och folk tycker att min sörja är verklighetsfrånvänd…


It is amusing, the thing with mass media and their practices, especially in terms of hypocrisy. They have no consistency in their claims.

Like here, locally, where I live. Local media is hilarious. I have never been interested in mass media or conventional media – they rarely have anything of value to share anyway. The last farce is the climate crisis – and while it is a legitimate concern, they provide little to no credibility to it. We should be cautious and not waste nature in vain, yet they do exactly this themselves. If they express their stuff and practice journalism, sure, whatever. That is a basic right here in Sweden. But why submit to littering and impose on people with their crap. That is what they do here locally, when they hand out free papers from time to time. I do not read them, I am not interested. In fact, to me it is waste of resources and it means extra unnecessary work for me to carry their stupid shit to the recycling.

They are arrogant enough to claim they are above advertising, because they ignore the very clear signs that I do not want advertising in my post box. So it is not hard to rejoice when Swedish journalists are complaining that nobody wants to buy their stuff, and that they have to “beg for money” (actual chronicle in one of the larger medias in Sweden). Well, good material sells itself, and if they struggle – one has to assume that it is proof and receipt just about how much their shit does not appeal to people in general. Logically?

I mean, my own blog and website I have never even considered to monetize. I do not believe it qualifies. Some people appreciate my content, but I do not think they are willing to pay for it. Information and content is so readily available these days that few people pay for it. I also have never imposed on people or forced my creations onto them. I believe they are smart and intelligent enough to make that choice themselves. Something which mainstream media does not when they try to choose for people.

No wonder that “journalists have to beg” for money.
They could always tryout the Swedish social insurance. I have heard that they help people over there.
To die.

“Karlskoga Kuriren” is the name of the local crapfest to newspaper that they liter my postbox with. Total waste of natural resources in my opinion.
But yeah, the people in mass media never cared for the climate crisis anyway. It is just them trying to monetize it – no wonder why other people cannot take it seriously either.
The age old saying: “People do what you do, not what you say”

It is also not strange that people cannot take the Corona seriously either. Media says different things different days, or sometimes even the same day. One day it is just an ordinary flu that is nothing to worry about. The next day they are not allowed to attend work and thousands of people are dying in other countries. Now that is cognitive dissonance if I ever saw one.

And people think my crap is insane.

95%

Har ni det bra gott folk?
Retorisk fråga.
Har ni det kul?
Även det en retorisk fråga.

Jag njuter i fulla drag. Jag tycker hela den här grejen är både fantastisk och underhållande. Personligen så önskar jag att viruset härjar lös ännu mer, och sliter ner systemet ännu mer. Jag har inget att förlora ändå.
Jag tycker det är helt fantastiskt att få se all tusentals människor som förlorar jobbet, som tvingas sitta hemma och ha tråkigt, som är rädda och oroliga, som inte känner att de kan lita på vården eller media, som inte känner att de kan lita på politiker eller andra institutioner i samhället.

För det är min vardag. Det är därför jag inte får panik eller oroar mig, det är ju redan min vardag. Alla stackare som sitter och gnäller att de inte kan jobba nu, och att de fått sparken för att systemet de tillhört sviker dem. Jag vet precis hur det känns. Hela 2019 fick jag uthärda det – så jag är redan uppvärmd och härdad.
Så många hade så roligt åt mig förra året när jag var utförsäkrad och knappt kunde överleva. Så jag bara njuter i fulla drag nu. Min skadeglädje har nått nya toppnivåer.

Hur alla företag kollapsar, hur ekonomin bara sjunker i fördärvet.
Som de säger om handlarna där ute, “det är som dagen före julafton, fast varje dag”.
Jag känner ingenting över huvud taget för det svenska systemet, för de svek och övergav mig redan förra året. Ju mer skada de tar, ju bättre i mina böcker.
För likt de betraktade mig som värdelös och överflödig, så betraktar jag hela Sverige som system som värdelöst och överflödigt. Det är bara en naturlig reaktion.

Jag bryr mig inte om jag skulle råka infekteras och stryka med själv. Tekniskt sett så är jag i en riskgrupp, men jag förväntar mig inte att de ska bry sig. Staten har ju redan stämplat mig som lögnare och hundra procent frisk och arbetsduglig. Så det är precis vad jag stämplar Svenska staten och politiker som: lögnare.
Tvärtom, jag hoppas att viruset muterar och allt blir ännu värre. För jag kan acceptera att dö om jag dör i undergången. För då kommer jag skratta varenda minut tills jag går under.

Kalla mig kall, kalla mig respektlös. Well, det är vad man blir när man utesluts från systemet och anses värdelös.
Jag hoppas ni har det bra gott folk. Jag hoppas ni njuter.
För ni har förtjänat det.
Varenda dålig sak som händer, har vi kollektivt förtjänat.

Det är inte hat.
Det är ärlighet från en förrådd medborgare.


Do you feel fine people?
Rhetorical question.
Do you have a good time?
Also a rhetorical question.

I am enjoying this completely. I think this entire thing is absolutely hilarious and amazing. Personally I wish that the virus wreaks even more havoc and tears down the system even more. I have nothing to lose anyway.
I think it is wonderful to see all these thousands of people losing their jobs, who are forced to remain at home in quarantine being bored, who are worried, anxious and afraid, who feels they cannot trust health care, media, politicians or other institutions in the society.

Because that is my everyday. That is why I do not get panic or worries, I already live like this. All the poor people complaining they have no job anymore because they have been fired because of the failing system. I know exactly how that feels. The entire 2019 I got to endure it – so I am already warmed up and well tempered.
So many people had so much fun when I was excluded from the social insurance last year because of my incurable disease and disability. They loved laughing at the one already on the ground being kicked around by the system.
Well, now it is my turn to laugh. And oh do I laugh.

How all the companies and industries collapses, how the economy fails.
Like the ones who are the winners in this whole tragedy: “It is like the day before Christmas, every day!”. I feel almost nothing for the system, because they betrayed me long before I betrayed them. The more damage, the better. Since they labeled me useless and expendable, I of course view the entire system the same way. It is only a natural reaction.

I do not care if I get the infection myself and dies. Technically, I am an exposed individual due to my disease and situation, but I do not expect them to care. The system has already labeled me a liar and someone who fakes my symptoms, and because of that completely healthy and fit for work. So that is what I do in return. I label the Swedish system, media and politicians liars. Dictator Löfven can say whatever he wants in his speeches, but it is all lies. He does not care. He let several people die due to neglect or even forced them to suicide before the virus even started to spread. So why would he care now? I do not believe him. Not at all.

So I do not care about the virus, on the contrary, I hope it mutates and that it turns everything even worse. Because I can accept dying in the apocalypse – that is a worthy death. And I will laugh every minute until it happens, if it happens.

Call me cold, label me without respect. But that is only the natural reaction when you have been betrayed and excluded from the system that claims it cares for everyone, and that everyone is welcome and a part of it. The whole is as important as the individual – and since they labeled me worthless, they labeled themselves worthless.
I hope you feel fine people, I hope you enjoy this.
Because you have deserved it.
All the bad things that happens now, we have collectively deserved.

It is not hate.
It is honesty from a betrayed citizen.


Aaaand some fitting music to how I feel:

Corona update

Detta blir mitt sista inlägg rörande Corona, för jag orkar helt enkelt inte bry mig mer.
Det får gå som det går helt enkelt.
Folk har ju sagt till mig att det gör inget om jag dör, som den belastning på samhället jag är – det skulle göra livet bättre för dem. Lyckligtvis, så uttrycker sig min obotliga sjukdom som så att mitt immunförsvar är hyperaktivt och ligger på flera hundra procent av ett normalt immunförsvar. Något som resulterat i att jag haft vanlig influensa en gång de senaste tio åren. Jag hade något annat vid ett tillfälle också, tror det var Vinterkräk, men svårt att säga, då mitt immunförsvar slaktar allt som kommer för nära mig.
Så jag känner mig inte orolig. Inte för viruset.
Jag är förmodligen i mindre risk än vanliga friska på grund av hur min sjukdom uttrycker sig.

Någon sade till mig att de ville byta immunförsvar med mig – men jag tror inte det för att vara helt ärlig. För det har sina baksidor.
Som i att jag har nästan dagliga inre blödningar och dasspappret ser ut som en rödvitt-halsduk när jag varit på toaletten (jag är så hardcore Degerfors IF-fan att hela min kropp stöttar dem – galghumor deluxe). Så det är inte bara frid och fröjd.
Men jag kan lova att jag kommer att garva om något av spånen som önskade min död drabbas. För det skulle vara poetiskt.
Som de själva sa: “Svaga människor förtjänar inte att överleva”
Jag är mycket, men jag är inte svag.

Trots att Sverige inledningsvis var lite efterblivet och hade märkliga saker för sig så måste jag medge att de senaste tiden skött det rätt bra faktiskt. Att Sverige sjunker på topplistan över antalet dokumenterade fall indikerar det också. Det är lite klassiskt Svenskt, att alltid agera försent, eller senare än man borde – men det löser sig på något sätt ändå. I alla fall hyfsat. Ett par hundra döda hit och dit…. är ju kvittot från utförsäkringarna. Tänk om riksbanken hade kunnat gått in och fixat det där..?
Men hur var det han sjöng.. “Medmänsklighet rimmar illa med vinstintresse

Men nu när det är kris och i princip världens undergång så verkar det som att de tagit sig lite i kragen, på rätt sätt. Det är inte felfritt eller topp, men det är ok.
Så visst, det kan de få. Trots att jag inte är något jättefan av Sverige efter hur de behandlat mig med utförsäkringar och allt annat. Det var inte som att jag gick in i den här krisen i en bra situation. Nu blir det bara värre alltsammans.
Men det finns alltid de som har det värre.

Jag orkar inte bry mig om viruset längre.
Jag är bara glad att de i vården är på första parkett och i största risk.
Jag vill inte att de ska drabbas givetvis, men jag måste erkänna att det stillar min undertryckta vrede mot vården att veta det faktumet. Efter hur de behandlat mig alla år.
Det har alltid varit jag som gjort fel och haft fel, och jag har fått skylla mig själv.
Nu får de skylla sig själva om de drabbas. Jag känner inte mycket för dem om de skulle.
Karma, kallar jag det.
Även om det skapar kognitiv dissonans hos mig då jag egentligen inte vill att de ska smittas.

Jag förstår inte alla som hetsar och får psykos. De har för lite problem.
Själv tar jag det piano. Kanske kommer det sig av att min rädsla för döden är borta efter skiten de gjorde på sjukan..?
Vem vet?


This will be my last entry regarding the Corona situation, simply because I do not have the energy to care anymore.
May what should be, be.
Some people have informed me that it would be good if I died, as I am nothing but a burden on society. It would make life better for them. Luckily, my chronic disease expresses itself in an hyperactive manner and operates on a couple of hundred percent more efficiency to that of a normal person. Something which has resulted in me having only one flu the last ten years, without vaccination. I had something else, I believe it was the Norovirus, but it is hard to say as my immune system butchers anything that comes close to me.
So I am not worried. Not even the slightest.
I am probably in lesser risk than most healthy people because of how my disease expresses itself.

Someone said to me that they would want to exchange immune system with me. But I highly doubt that. Because it has its cons.
Things like having almost daily internal bleedings and that the toilet paper looks lika a red and white scarf when I visit the bathroom. (I am so hardcore fan of our local team (whose colors are red and white) that my entire body supports them – gallows humor deluxe). So it is not all that great.
But I can promise that I will laugh my ass off if the person who wished me dead in this pandemic catches the virus, because it would be poetic justice.
As they themselves said: “Weak people do not deserve to survive”
I am a lot of things, but not weak.
I probably have a better cardio than most of them despite the pain I am in.

Despite Sweden being initially a bit retarded I think they have handled it fairly well the last couple of days. The fact that Sweden drops on the list of most cases proves that as well. It is a bit classic Swedish, to act when it is too late or later than they should – but somehow manages to sort it out. At least fairly well… a couple of hundred dead here and there.. is the receipt of the people excluded from the social insurance. What if the National Bank (Riksbanken) had put in support for them?
But then again, how went his song? “Humanity does not rhyme with profit” (referring to a Swedish rap song)

I cannot be arsed caring about the virus anymore.
I am only happy that the people in the health care are the most exposed and in greatest risk.
I do not want them to be infected, of course, but I have to admit that it calms my suppressed rage towards the corruption in the health care. Considering all they have done to me in my life. It has always been me who has done wrong and been wrong, and I have only had myself to blame.
Now it is their turn, and they have only themselves to blame if they catch it.
I do not feel much for them if they would.
I call it Karma.
Even if it causes some degree of cognitive dissonance in me as I do not really want them to be infected.

I cannot understand all the people who freaks out and gets psychosis. They obviously have too little problem in their lives.
I just take it calmly. Maybe because my fear of death is gone after all the shit they did to me in the health care?
Who knows?

The Swedish Corona

Sverige har minst sagt konstiga saker för sig i relation till COVID-19, och de säger emot sig på så många punkter. I alla fall om man ska basera det på hur farligt “trovärdig” media projicerar det.

Inledningsvis så var de ju efterblivna med att ens ta aktion mot det, det var ju helt ofarligt i början, och inget att oroa sig för. Inte värre än en “vanlig influensa”.
Sen helt plötsligt blev det sådant jävla ståhej. Man stänger ner typ hela Sverige, förbjuder folksamlingar och jag vet inte allt.
Inte illa för att vara en “vanlig influensa”.

Massvis med bolag och branscher går med storförlust för att man inte längre får anordna evenemang och samla folk om större grupper än 500 personer. Men skolan som omsätter flera tusen elever på en del håll hålls fortfarande öppna.
Hur ska man tolka det? Att barn är mindre värda än vuxna?

De säger ju att barn inte är i lika stor risk, men de är ju fortfarande smittbärare och smittspridare. Så deras påstående om att försöka stoppa smittan är ju rent bullshit.
Jag undrar varför de införde den där lagen mot folksamlingar?
Är det för att de börjar bli rädda nu när systemet snart kollapsar och vill förhindra folksamlingar i inbördeskrig?
Jag menar, COVID-19 är ju fortfarande bara marginellt värre än en “vanlig influensa” enligt media.

Inte undra på att folk får panik och tokhamstrar allt möjligt när signalerna från massmedia är så tvetydiga. Det är ju samma regering som massmördat äldre, sjuka och handikappade genom utförsäkring som nu säger att skolan måste hålla öppet. Så man kan ju börja undra om det faktiskt är så att de vill att massvis med folk ska dö.

Jag menar, skolan borde ju rent logiskt sett vara den största smitthärden i hela samhället, och barn de bästa smittspridarna av alla. De är ju inte som gamla Agda på 75 som sitter instängd på hemmet hela dagarna för att anhöriga övergivit henne sedan 15 år.

Det här landet är så efterblivet att det bokstavligen förtjänar allt dåligt som händer.
Jag hoppas verkligen att diktator Löfven och de övriga i hans terrorsekt inte får en respirator ifall de skulle bli smittade. De har ju valt att ta ansvar över folket, och kaptenen lämnar ju skeppet sist – vilket översätter till att Löfven ställer sig sist i kön till en respirator.


Sweden behaves very weird in regard to COVID-19, and contradicts themselves in so many topics that it is basically impossible. At least if you are to believe the “not fake news” media.

They were initially retarded to even act, claiming it was no worse than an “ordinary flu” and thus no matter for concern or worry. Then all of a sudden it all went crazy and they shut down basically the entire Sweden, made gatherings illegal and whatnot.
Not bad for an “ordinary flu”.

A huge number of businesses suffer as they can no longer arrange their events or gather people in groups larger than 500 people. But the school, which in many cases holds up to thousand students is yet being held open. How is one to interpreter that? That kids are of less value than adults?

They claim children to not be in as huge of a risk compared to older people – but they are still carriers and spreaders. So their claim to make gatherings illegal because they want to contain the spread is absolute bullshit.
I wonder why they really made gathering illegal. Is it because they are scared now because the societal collapse is imminent and want to prevent civil war?
I mean, the COVID-19 is only slightly more dangerous than an “ordinary flu” according to mainstream media, so why all the overkill actions that does not even apply to logic?

No wonder why people go crazy and stock up on everything last minute. They are just ordinary people who cannot think for themselves in most cases anyway. They are addicted to the directives and information given to them via mainstream media and other sources. And if the sources of information are highly ambiguous, of course they panic – because it does not make sense to them, even if only on a subconscious level. And it is the same Government in Sweden that has already committed genocide of several elderly, sick and disabled by means of exclusion from the Social Insurance last couple of years – so one can start to wonder if they actually want people to die. Since they claim to want to stop the spread but does not follow the most logical procedures to do that.

I mean, school would logically be the epicenter of spread in the society because of its flux of people. Kids are also the worst spreaders of all demographics due to their activity. Any parent knows this from when an ordinary cold or flu strikes. It is not like old lady Agda 75 will do much spread, as she is already isolated on some elderly home somewhere because her relatives abandoned her 15 years ago.

This country is so retarded that I cannot find words for it, and in a sense we deserve all the crap, as it were we who installed the Government we now have. I really hope that dictator Löfven and the other people in his terror-organization does not get a respiratory device if they were to be infected. They have chosen to act for the people, and the general rule is that the captain leaves the ship last – which translates to Löfven placing himself last in the long line of people awaiting care.

2020-03-12

Haha, var just nere på skyttet.
När jag kom dit så verkade ingen vara där först och jag tänkte att de kanske ställt in det då vi fick mail häromdagen med standardvarningen att alla som mår dåligt etc ska stanna hemma från träningar och tävlingar.
Men så efter en stund så öppnade Emanuel dörren och kikade ut, då han var där lite innan och tränade. Så jag knatade in och bänkade mig och tänkte väl att det kanske bara var vi två som inte blivit infekterade.

Men så, droppade de andra in.
Var ingen jättestor uppslutning, så får väl se hur länge till det håller, och om tävlingarna framöver ens kommer att bli av.

Bra gick det i alla fall. Strax över 421 sköt jag, 421,6 om jag inte minns fel (resultatet har inte gått online av någon anledning). Det är helt ok – skulle vilja upp cirka två poäng till innan finalen i serietävlingen. För då sitter jag rätt säkert.
Det kommer. Hade två 10,1 idag på rad, vet inte riktigt varför. Kanske tappade jag fokus, men det kändes bra. Hade de hållit samma snitt som övriga skott så hade jag varit över 422.

Folk är så lustiga. De frågar “Hur kommer du klara dig om du måste isolera dig i fjorton dagar..?”
Har varit isolerad i flera månader på sjukan tidigare i mitt liv när de genomförde sina nazi-experiment och annan skit (jag är ju frisk nu enligt samma människor som tidigare sade att jag är sjuk, så det måste ha varit någon form av nazi-experiment de gjorde och bara hade att jag var sjuk då som ursäkt). Så det lär inte bli svårt. Hålla sig isolerad hemma ett par veckor är betydligt enklare än att ligga nerdrogad i en sjukhussäng flera veckor medan personalen plågar dig.
Sen så tycker jag att folk ska sluta säga att jag är i en riskgrupp. Inaveln på Försäkringskassan har ju kommit fram till att jag är 100% frisk och 100% arbetsför. Så jag är inte i någon riskgrupp.

Nu vet vi ju att personalen på Försäkringskassan är gravt utvecklingsstörd, men ja, “rätt ska vara rätt” så som de säger så fint.
Jag skulle mer gissa att det är de på Försäkringskassan som är i en riskgrupp, för de är för dumma för sitt eget bästa.
(Föreställ dig en bild av någon som går och slickar på handtag för att deras chef sagt att de ska göra det – då får de bättre provision) ^^


Haha, I just got home from the shooting range.
When I got there it seemed that nobody was there, and I thought that maybe they had canceled it last minute. Because the other day we got this standard message, advising people to stay home if they felt ill in order to prevent the spread of COVID-19.
But after a while Emanuel opened the door and popped out his head, as he usually trains a bit earlier than the other. (He is on very very high level and does private training) So I got in and thought we were the only ones not infected.

But so, after a while the other people showed up. Not too many, as a couple seemed to stay home. So we will see how long it goes on and if the competitions will be held.

I performed well either way. Just above 421 points. 421.6 if I remember correctly (the result has not been published online yet for some reason). And that is alright. I would wish for a couple of points more up, like 423+, because that would mean I am fairly safe in the finals of the series competition. I will get there. Today I had two 10.1 in a row, and I do not really know why. Maybe I lost focus, but it felt right. Which is something I dislike. Usually you know what you did wrong when you have shot, even if you do not admit it to yourself. But not knowing is problematic, since it means you do not know what you did wrong and thus cannot fix it. If those two shots would have held the same average as the others I would have been above 422 points.
Well, but that is the sport, and the the beauty of it. I am steadily increasing my average anyway.

People are so funny. They ask me how I am going to manage 14 days of isolation (which has somehow become the mental standard in the people now because of mass media).
I have been isolated for months in the hospital when they performed their nazi-experiments on me in the past. (I now no longer have my disease according to the same people that claimed I had a disease back when they did their experiments. So my only conclusion it that it was some kind of nazi-experiments they did to me) So it will not be hard. Holding myself isolated by myself in my own home is absolutely nothing compared to being drugged in a hospital bed while they torture you with poisons. Not even comparable. I guess that even actually being infected would be a massage in comparison to all the shit they did to me in the Swedish health care.
I also think that people should stop calling me a member of a risk group. Because the Swedish Social Insurance Agency have concluded that I am perfectly healthy (despite my autoimmune disease and disability) and in possession of 100% working capability. So I am not in any risk whatsoever.

But as we know, the people at the Swedish Social Insurance Agency are complete idiots. They have already managed to kill more people themselves than COVID-19 has in Sweden, so they are probably loving it now, when the virus does the job for them.
But my best guess is that the people at the Social Insurance Agency are at a much greater risk than I am. Because they are too dumb for their own good.
(Imagine a person who licks door handles because their boss told them to do so – as it would give them more provision money)
Yeah, exactly like that.


Song of the day!
(It has nothing to do with the text above, but rather the global situation in general)

2020-03-09

Dagens träning gick helt ok, även om det var ganska livat nere i skjuthallen.
Vår skytt Isak tog SM-guld för ungdomar i sin klass L11 i Skyttiaden (Sveriges största ungdomstävling) i helgen. Så det var mycket surr omkring det.
Även Jesper kämpade väldigt väl och landade på en femte plats totalt sett i L11. Så hade vi även Felix som var med i L11, och han landade på en 49:e plats totalt sett, vilket är fantastiskt bra, då han inte skjutit riktigt lika länge och därför inte tränat lika mycket.
Detta av flera tusen skyttar från grundomgången som gallras stegvis genom förening, distrikt, region och riks-nivå.

Väldigt väl förtjänt om man frågar mig, då de alla arbetat hårt och tränat ofantligt mycket senaste året. Hård ansträngning lönar sig, så är det helt enkelt. Isak har kört stenhårt i ett par år nu, så hans nivå och standard är stabil på den nivån.

Då vi var en instruktör kort så assisterade jag lite vid sidan om. Det är alltid lika kul att se när det går bättre för ungdomarna. Hur de höjer sig och ökar för varje träning. Det om något är medicin för själen.

Själv sköt jag 420,6 i sittande utan jacka. Jag håller en ganska konstant standard över 10,5 nu, om inte smärtan blir för mycket. Så är ganska nöjd. Ska försöka pressa upp formen ytterligare lite innan Serie-finalen och distriktsmästerskapet.
Har nu officiellt lagt ståskyttet på hyllan då jag inte gick vidare till final i stå-disciplinen i serietävlingen. Kroppen orkar inte med helt enkelt, jag pressar mig över min kapacitet genom att ens bara närvara på träningarna. Sittskyttet fungerar även om det sliter på mig, men ståskyttet blir för mycket.
Så får bara acceptera det helt enkelt då jag inte kan göra något åt vare sig sjukdom eller funktionshinder ändå.

Men Degerfors Skytteförening är nu väl etablerat på Sverigekartan. När jag designade omslaget till vår föreningshemsida så lade jag till slogan “Där mästare skjuter in sig”. Det var mest på skoj och för att peppa den lilla gruppen vi var då till att känna sig självsäkra. Jag hade inte kunnat tro då att vår lilla förening skulle växa sig till den gigantiska framgång som den är nu! Där våra skyttar är i toppen på i stort sett alla tävlingar vi deltar i!
Så vår slogan är inte längre tagen ur tomma luften, utan har ordentlig substans!

https://idrottonline.se/DegerforsSkF-Skyttesport

http://skytteonline.se/shooter/!display?action=page&id=5313&event_id=E26531CE1D1A46C8B6DA7D3C1E5872D9


Today’s training went alright, even though there was some activity at the range.
Our shooter Isak won the national championship in his class for youth in the “Skyttiaden” which is the largest competition in air rifle for youth in Sweden. We also had Jesper who performed in the same class and he got a solid fifth rank. Also worth mentioning is Felix who in the same class got to a 49th rank, which is great considering he has not been in active training for as long time as the others.
This from initially over thousand shooters in the class which are weeded out throughout the different levels of the competition.

Very well deserved in my opinion as they have been training really hard with great dedication the last year. Hard work pay off, as simple as that. And Isak has been training hard for several years now, so his standard is stable on the level at which he qualified as a winner.

As we were one instructor short this evening I stood in a bit and helped when needed. And it is always a true joy to witness the progression of skill in the youngsters. How they successively get better every training. That is medicine for the soul if anything. Especially when they want to increase the skill themselves. Some are shooting just because they think it is fun, which is fine as well. Joy is the goal, however it is achieved in the sport. We try to keep both aspects as an essential part, shooting because it is fun and shooting to get better. Either as individual components or simultaneous components.

I myself got 420,6 so I am holding a steady average of 10.5 without competition jacket – at least if the pain does not get too intense. I am fairly satisfied and will do my best to push my average a little more before the finals in the series and district championship.
I have now officially quit the standing discipline. I simply cannot manage due to the pain. As I did not qualify for the finals in the series, I need not train anymore for that. It gets a little too much in regard to my disease and disability, and although it is fun, the pain afterwards spoils it. It is not even “enjoyable pain” like soreness after exercising, but just brutal pain in the shape of internal bleeding. I have to make great effort only to attend the training, so the standing discipline is too much. Sitting discipline is alright, it is not really as fun as standing discipline, but I cannot do anything about my disease and disability anyway. So I just have to accept it.

Now our Shooting guild is well established on the Swedish map. When I designed the cover for the homepage for our guild I added the slogan “Where champions push themselves” or “Where masters tune in” – it was more of a bold statement and joke in order to inspire and push the very small active group at that time. I did not believe that our guild would grow into the enormous success that it is today. Where our shooters are in the top in basically all the competitions we attend!
The slogan is no longer a bold statement, but now holds verifiable truth.